Titel: Stockholms Posten
Datum: 1827-01-04
<-- Sida 1 -->
-
+    
<-- Sida 1 -->
loclMms Posten. Torsdagen den 4 Januari 1827. Iil>ni°gar frän Utrikes Grler. nes. E"ligt desamma hade twanne mMc^vu '''" ''"^' .-„ ' fhr wnra Tama- lon. De ^enA°""af'r warloch^ ..a.linien. Ehave trupp r, om "«/ sia d°len be , ^^ '^ ^^ ^,„ , nie. Lisiabon rader den listigaste entlisia^m, och alla hafwa fast beslutat att förakta ocy c» sina efterkommande bcwara de institutioner, cn ädelssnnad suverän förlänat dem. Begge k> mrarne ha Zdagolagt ett utomordenlliftt mod och cn deundranSwärd mode, ralion. En del af milisen är bcwäpnad, och cn stor mängd unga ätlingar ha redan astögat mot rebellerna/' — Madrid den 9 December. Hr R^cacho har frän Polis» intendenten i I.iinora erhållit en rapport, inncbällande alt lnsurgent-afdclningen un< der Cdaveö efter Vraganzas kapitulation satt sig i marsch llll MirandcUa, och insur, gcrat landet ända till Lamego (Tamega?) Här mötte dem en stark division lojala trupper under General do Nego, som tillfogade dcm ett sw3rt nederlag, och twang dem att reliiera till Braganza. Belägrade af de förföljande segerwinnaine, mäste