Titel: Stockholms Posten
Datum: 1827-02-23
<-- Sida 1 -->
-
+    
<-- Sida 1 -->
45 ms Poslen. Fredagen den 23 Februari 1827. C a b e l l öfrver Född» och Död», samt Ingångna och Upplösta Äktenskap i Stockholm, ör '826. Födda tefwande Barn. « Döde. Äktenstap. ^ Äkta. 1 Oäkta. Summn. 3:3 3 « FörsamUngarnas Namn. I l) s 56 Kongl. Hof-församlingen 32 21! 2 '! 24 22. 38 44 82 2Q 22 K"Ngl. SwcaLifeGardcts l> lz 1 - 12 13 25 ! 6a 25 85 '3 27 Kongl. Lif.Vardcts t!N Häst i2 l9 — — l5 >9 34 I 20 7 27 25 5 Kongl. Andra Lif«Gardtts lZ lo 1 — i4 IU 24 6l ll 72 l6 i5 Kongl. Swca Artilleri 17 i4 » I 18 ,5 33 48 i? 65 '9 ,6 Kongl. Skeppsholms . . i6 12 2 2 l8 '4 32 7» 12 _«3 lb 3c, S. Nikolai . . . . 82 7- 4l 36 ,2l lo» 229 l» 256 ,3i 3t>? 90 61 S. Clarä .... 6l 47 4) 32 104 79 i«3 6 »27 ,29 256 87 49 S. Jakobs och Johannes' ?6 86 24 32 lic, li8 228 8 l59 186 345 94 77 Tysta..... '3 2c> l — '4 2Q 34 l 21 16 37 II» 17 S. Maria Magdalena . "3 75 38 3c) !Z» ll4 26? IQ 192 ,96 388 ?6 9' S. CatnrinH . . . 12b i,3 64 bo IgQ '73 ;63 >5 239 248 487 77 >c>9 Ulricä Eleonora . . 22 27 9 7 3i 34 65 7 »58 94 252 24 59 Finsta Nationella . . 5« 44 7 3 58 4? '"5 2 87 7? ,64 53 28 Hedvig Eleonorä los »7 56 5° 161 »Z? 298 ? 253 223 48» 62 lQQ Ävolf Fredriks . . ' . 99 85 "5 IO4 214 189 4o3 2l 242 224 466 54 77 Danwiks och Sikla ö> y 7 l — 10 7 '7 ' 24 27 5l 9 9 Krono,SpInnhus i 4 5 — 6 4 lo " ll ^ 25 S Sabbatsdera .... ^l " '9 26 45 -" S Allmänna Barnblldsllmset l 32 12 l^ lZQ '75 lk2 23? l 23 »5 65 8' l - 6 Summa ^8<)2^8»j5^^9? jl/iz6 ji285>274l^l5^2°8ijl778>385?z745j828 Stockholm den »9 3 iebru ari 1827 cl> los X Hons »gder .Not. g, Anm. Ofwanflre flrsigs blott genom döden llerna hafwa under öret i8 stillebref Hllenssap blifwlt upplösta. upplösta äktenskap. I begge Konsisso, blifwit utfHrdade/ sä att inalles 82.6